Diensten / Technische planvorming

'Wat kost dit beeld?'

AORTA 2004 BV vertaalt de vele technische, sociale en financiële factoren alsmede uw wensen voor het beheer van de openbare ruimte naar duidelijke en toegankelijke plannen.

Dit gebeurt met behulpt van onder meer IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) beeldcatalogi, GIS Beheersystemen, Beeld- en prestatiebestekken en Toezichtsplannen

Alles wordt op deze manier in kaart gebracht om een duidelijk antwoord te geven op de vraag: 'Wat kost dit beeld?'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via info@aorta2004.nl.